Jesteś niezalogowany
Jesteś naszym Użytkownikiem? – użyj klawisza logowania
Jesteś tu Nowy? – zarejestruj się koniecznie!
logowanie
rejestracja
jak korzystać
  Ubezpieczenia dla Biur Usług Płatniczych  

 
OC obowiązkowe biura usług płatniczych
Od 24 kwietnia 2012 r. każde Biuro Usług Płatniczych jest zobowiązane do ochrony środków pieniężnych otrzymanych od użytkowników poprzez zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC lub umowy gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej. Polisa jest niezbędna do uzyskania wpisu do rejestru Komisji Nadzoru Finansowego oraz prawnego funkcjonowania podmiotu.
Zakres i przedmiot (zgodnie z ustawą o usługach płatniczych) ubezpieczenia obowiązkowego OC Biura Płatniczego określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących usługi płatnicze (Dz. U. z 2011 r. nr 199 poz. 1175).
 
Zalety ubezpieczenia:
  • Spełnia wymogi KNF
  • Minimum formalności
    Jedyny dokument wymagany do zawarcia ubezpieczenia to wniosek ubezpieczeniowy.
    Nie wymagamy weksli i dokumentacji finansowej.
  • Ochrona pracowników
    Obejmuje szkody wyrządzone przez pracowników Ubezpieczonego.
  • Do wyboru dwóch ubezpieczycieli Concordia lub AXA.
   
Jeżeli chcesz obliczyć przykładową wysokość swojej składki, wybierz ubezpieczyciela i skorzystaj z funkcji [kalkulacja].
Następnie będziesz mógł przejść bezpośrednio do wypełniania wniosku.
 
Jeżeli potrzebujesz pomocy – skontaktuj się z nami.
 
Wybierz ubezpieczyciela:
Concordia
AXA