logowanie

rejestracja

jak korzystać
  Ubezpieczenia dla Biur Usług Płatniczych  
Kalkulacja składki – OC Obowiązkowe
 
Ubezpieczyciel
Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul. S. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000083521
NIP: 778-12-11-349, Kapitał zakładowy: 66.260.270,00 zł, Kapitał opłacony: 66.260.270,00 zł
Wnioskowane ubezpieczenie
Sumaryczna kwota transakcji płatniczych w okresie 12 miesięcy poprzedzających zawarcie ubezpieczenia (PLN):
Sumaryczna kwota transakcji (EUR):
Suma gwarancyjna (PLN):
Suma gwarancyjna (EUR):
Czy rozpoczynasz działalność:  TAK  NIE
Podaj rok rozpoczęcia działalności:
Wykupienie prawa Ubezpieczyciela do regresu:
System płatniczy
Korzystam z systemu płatniczego:
Podaj kod otrzymany od wskazanego systemu płatniczego:
Dotychczasowe ubezpieczenie
Czy posiadasz lub kiedykolwiek posiadałeś/-aś ubezpieczenie OC dla Biur Usług Płatniczych, wykupione w Concordia TUW Polska:  TAK  NIE
Czy wnioskowane ubezpieczenie będzie kontynuacją dotychczasowego ubezpieczenia OC dla Biur Usług Płatniczych, wykupionego w Concordia TUW Polska:  TAK  NIE
Czy przerwa między zakończeniem poprzedniego ubezpieczenia OC dla Biur Usług Płatniczych, wykupionego w Concordia TUW Polska – a rozpoczęciem wnioskowanego ubezpieczenia – będzie większa niż 12 miesięcy:  TAK  NIE
Płatność składki
Użyj [przelicz składkę], aby zobaczyć kwotę składki / raty do zapłaty.
Aby przejść dalej wybierz sposób płatności (zaznaczając przy wybranej kwocie).
jednorazowo w ciągu 10 dni od wystawienia polisy lub złożenia wniosku
dwie równe raty (po 10 dniach i po 180 dniach)
cztery równe raty (po 10 dniach i co 90 dni)
dwanaście równych rat (po 10 dniach i co 30 dni)
Jeżeli zmieniłeś parametry kalkulacji i chcesz zobaczyć właściwą składkę – użyj funkcji PRZELICZ SKŁADKĘ.
W celu prawidłowego obliczenia składki możesz być poproszony o uzupełnienie niektórych brakujących danych.
przelicz składkę