logowanie

rejestracja

jak korzystać
  UBEZPIECZENIA DLA BIUR USŁUG PŁATNICZYCH  
Kalkulacja składki – OC Obowiązkowe AXA
 
Ubezpieczyciel
AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS – nr 0000271543
NIP: 107-00-06-155; Kapitał zakładowy: 107.912.677,00 zł, Kapitał opłacony: 107.912.677,00 zł
Wnioskowane ubezpieczenie
Całkowita kwota transakcji płatniczych w okresie 12 miesięcy poprzedzających zawarcie ubezpieczenia (PLN):
Kwota transakcji (euro):
Suma gwarancyjna (PLN):
Suma gwarancyjna (euro):
Wykupienie prawa Ubezpieczyciela do regresu:
System płatniczy
Korzystam z systemu płatniczego:
Podaj kod otrzymany od wskazanego systemu płatniczego:
Kontynuacja ubezpieczenia
Kontynuacja ubezpieczenia:  TAK  NIE
Płatność składki
Użyj [przelicz składkę], aby zobaczyć kwotę składki / raty do zapłaty.
Aby przejść dalej wybierz sposób płatności (zaznaczając przy wybranej kwocie).
jednorazowo w ciągu 10 dni od wystawienia polisy lub złożenia wniosku
Jeżeli zmieniłeś parametry kalkulacji i chcesz zobaczyć właściwą składkę – użyj funkcji PRZELICZ SKŁADKĘ.
W celu prawidłowego obliczenia składki możesz być poproszony o uzupełnienie niektórych brakujących danych.
przelicz składkę