#set $m="S7200") Ubezpieczenia dedykowane
 
 
Jesteś niezalogowany
Jesteś naszym Użytkownikiem? – użyj klawisza logowania
Jesteś tu Nowy? – zarejestruj się koniecznie!
logowanie
rejestracja
jak korzystać
  UBEZPIECZENIA DLA BIUR USŁUG PŁATNICZYCH  

 
Ubezpieczenie majątku biur usług płatniczych od ognia i innych zdarzeń (pakiet specjalny)
 • Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów
 • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 • Klauzule dodatkowe (przepięcia, dewastacja, odtworzenie dokumentacji)
 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • OC za szkody osobowe lub rzeczowe wynikłe z czynu niedozwolonego w związku z prowadzeniem przez Ubezpieczonego działalności gospodarczej (w tym klauzula OC najemcy).
 • Klauzula OC pracodawcy.
 • Klauzula OC z tytułu szkód będących następstwem zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia dokumentów.
 
W ramach pakietu specjalnego OC + Majątek oferujemy:
 • Szeroki wybór sum ubezpieczenia – od 50.000 zł do 130.000 zł.
 • Atrakcyjne składki – specjalne dla BUP, składka już od 668 zł.
 • Szeroka ochrona – zakres obejmuje wyposażenie, mienie osobiste pracowników, wartości pieniężne.
 • Bezpieczeństwo – wiarygodny ubezpieczyciel PZU SA.
 
Chcesz kupić pakiet lub wyjaśnić wątpliwości? Zadzwoń 22 643 42 42 lub wyślij email: bup@iexpert.pl